FÖNSTERUNDERHÅLL, RENOVERING OCH RESTAURERING

Om oss

WinTec fönsterteknik AB

Företaget startades 2004 av Conny Skoglund. Vår erfarenhet av fönsterrenoveringar sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden. Tillsammans på företaget har vi 150 års erfarenhet.

Idag är vi ca 14 anställda. Fönsterrenoverare, fönsterhantverkare och fönstertekniker. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade sedan många år samt legitimerar oss med ID06. Vi arbetar med dokumenterad egenkontroll.

Vi är snickare, målare, glasmästare och plåtslagare i ett och samma yrke, och kallar oss för fönsterhantverkare.


Företagsfakta

WinTec fönsterteknik AB org. 556657-5238