RESTAURERING FÖNSTER

Restaurering fönster Göteborg

Vid en restaurering måste man ta mycket stor hänsyn till fönstrens historiska värde, och ibland ta råd och hjälp av experter från kommun och landsting.

Träfönster skall ofta återställas till ursprungligt skick, såväl gällande träprofiler, glas, blyfönster och beslag. Målning är ofta med linoljefärger. Drevning med linoljedrev.

Vi tar restaurering av dina fönster till ny nivå

Vi har också haft glädjen att arbeta med metallfönster. Man kan behöva låta specialtillverka delar och beslag genom skickliga smeder och mekaniska verkstäder. Stål behöver blästras och förses med rostskydd. Målning med metoder som motstår dagens sura miljö, men ändå med ett utseende som liknar det gamla. Behöver du konsultation? du välkommen in på vårt kontor i Göteborg för med information hur vi kan restaurera dina fönster.