FÖNSTERUNDERHÅLL, RENOVERING OCH RESTAURERING

Fönsterreparation Göteborg, underhåll gamla fönster

Till fönsterunderhåll räknar vi alla åtgärder som har med fönstrets funktion att göra.

Grunden för underhållsarbete är att fönsterbågen passar i karmen. Därför är justering och smörjning väldigt viktigt.

Underhåll gamla fönster

Är något skadat, utför vi träreparationer och rötskadereparationer. Därtill utför vi fönsterkittning, glasreparationer, beslagsarbeten, plåtarbeten och utbyte av tätningslister mm.

Vi arbetar också med att förbättra fönstrens isolering mot kyla, buller, solinstrålning, brand och naturligtvis barnsäkerhet.

Kom in till oss så hjälper vi dig underhålla dina gamla fönster i Göteborg! Välkommen